Kalibrace

Provádíme kalibraci délkových a úhlových měřidel.

Číst více

Prodej

Prodáváme délková a úhlová měřidla.

Číst více

Vážení přátelé,
Dovolte nám Vás oslovit s velmi zajímavou nabídkou služeb v oblasti metrologie (obor délka, úhel, tlak*, teplota*, elektrické veličiny*, hmotnost**).

Co získáte:

- jednoduché a rychlé ŘEŠENÍ
- kvalitní a profesionální SLUŽBY
- výhodné CENY
- dopravu měřidel délky a úhlu ZDARMA
- servis měřidel délky a úhlu ZDARMA
- množstevní SLEVY
- sleva na kalibrační software EM SOFT

* kalibrace měřidel zajišťována subdodavatelsky Akreditovanou kalibrační laboratoří č.2250

* kalibrace měřidel zajišťována subdodavatelskys

Legislativa:

Ve smyslu §5, odst. 5 a 6 zákona č. 505/1990 Sb. O metrologii ve znění zákonů č. 119/2000 Sb, č. 13/2002 Sb. a č. 137/2002 Sb si uživatelé pracovních měřidel mohou jejich návaznost, zajistit kalibrací u kteréhokoliv subjektu, který má pro příslušný obor své hlavní etalony navázány na etalony Českého metrologického institutu nebo středisek kalibrační služby.

Uvádění výsledků:

Výsledky kalibrace jsou uvedeny ve výstupním dokumentu, kterým je kalibrační list. Kalibrační list obsahuje všechny údaje nutné pro zákazníka v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025.

Prostory pro kalibraci:

Prostory kalibrační laboratoře jsou vybaveny tak, aby byla zaručena stálost podmínek měření a objektivita výsledků (klimatizace) a podmínky prostředí jsou průběžně monitorovány.

Zařízení pro kalibraci:

Přístroje a pracovní etalony, které jsou používány k provádění kalibrací podléhají metrologickému řádu laboratoře, jsou pravidelně kalibrovány dle hlavních etalonů navázaných na etalony Českého metrologického institutu nebo středisek kalibrační služby a jsou vybavena vlastními schématy návaznosti na státní etalony.

1. Délková měřidla

Koncové měrky 5.řádu 0,5-500mm-rozlišitelnost měření 0,00005mm
• měrka 0,5 – 10 mm
• měrka 10 – 100 mm
• měrka 125 – 500 mm
• Závitové měřící drátky – rozlišitelnost měření 0,001 mm
• Listové spároměry – rozlišitelnost měření 0,002 mm

Mikrometrická měřidla

• mikrometr třmenový 0 – 100 mm s noniem
• mikrometr třmenový 0 – 100 mm digitální
• mikrometr třmenový 100 – 300mm s noniem
• mikrometr třmenový 100 – 300mm digitální
• mikrometr třmenový 300 – 500 mm
• měřící nástavec mikrometru
• kontrolní měrka mikrometru do 100 mm
• kontrolní měrka mikrometru nad 100 mm
• mikrometrický hloubkoměr
• měřící nástavec hloubkoměru
• mikrometr na otvory
• mikrometr na otvory třídotekový do 200 mm
• mikrometrický odpich
• měřící nástavec odpichu do 100 mm
• měřící nástavec odpichu nad 100 mm

Měřidla s číselníkovým úchylkoměrem

• číselníkový úchylkoměr 0,01 mm, 0 – 3 mm
• číselníkový úchylkoměr 0,01 mm, 0 – 10 mm
• číselníkový úchylkoměr 0,01 mm páčkový
• číselníkový úchylkoměr 0,001 mm
• dutinoměr s úhlovým převodem
• tloušťkoměr/dutinoměr pákový Posuvná měřidla
• posuvné měřítko 0 – 150 mm
• posuvné měřítko 0 – 150 mm digitální
• posuvné měřítko 0 – 500 mm
• posuvné měřítko 0 – 500 mm digitální
• posuvné měřítko nad 500 mm
• posuvný dutinoměr digitální

Ocelová měřítka a pravítka
• ocelové měřítko do 300 mm
• ocelové měřítko do 1000 mm
• ocelové měřítko nad 1000 mm

2. Měřidla úhlu

úhloměr s noniem, číselníkem nebo optický
• úhelník plochý nebo příložný s ramenem do 160 mm
• úhelník plochý nebo příložný s ramenem do 400 mm

vodováhy
• vodováha zednická
• vodováha strojnická do 0,1 mm/m
• vodováha strojnická 0,1 mm/m – 0,02 mm/m

3*. Elektrické veličiny (akreditovaný obor)

Laboratorní výchylková měřidla

• Třída přesnosti 0.1, 0.2, 0.5 (do 50 dílků) A,V-metr
• Třída přesnosti 0.1, 0.2, 0.5 (nad 50 dílků) A,V-metr
• Třída přesnosti 1 a horší A,V-metr
• Rozvaděčová a panelová měřidla
• Analogová univerzální měřidla
• Digitální univerzální měřidla
• Odporové dekády
• Ohmmetry
• W-metry
• Proudové kleště
• NC převodníky
• Elektronické čítače ( neakreditovaný obor )
• Měření frekvence (do 1 MHz ) ( neakreditovaný obor )
• Měření otáček (optickým snímáním ) ( neakreditovaný obor )
• Generátory (dle rozsahu funkcí, do 10 MHz ) ( neakreditovaný obor )

Vybrané přístroje

• Multimetry (číslicové měřící přístroje)
• Přesné (stolní) laboratorní multimetry
• Měřidla pro revize elektrických předmětů
• Měřidla pro revize elektrických sítí (chrániče pomalu narůstajícím proudem)
• Měřidla pro revize izolačních, zemních a přechodových odporů
• Klešťové měřící přístroje
• Ostatní měřidla v návaznosti na elektrické veličiny
• Posouzení stavu měřidla
• Justace

5*. Měřidla teploty (akreditovaný obor)

• Číselníkové teploměry.
• Skleněné teploměry: velikost dílku do 0,5 °C
• Skleněné teploměry : velikost dílku nad 0,5 °C
• Digitální teploměry s 1 sondou
• Odporové a termočlánkové snímače teploty

4*. Měřidla tlaku (akreditovaný obor)

• Deformační tlakoměry I.
• Deformační tlakoměry II.
• Deformační tlakoměry III.
• Převodníky tlaku, digitální tlakoměry I.
• Převodníky tlaku, digitální tlakoměry II.
• Převodníky tlaku, digitální tlakoměry III.
• Kapalinové tlakoměry
• Měřidlo absolutního tlaku

• Multimetry (číslicové měřící přístroje)
• Přesné (stolní) laboratorní multimetry
• Měřidla pro revize elektrických předmětů
• Měřidla pro revize elektrických sítí (chrániče pomalu narůstajícím proudem)
• Měřidla pro revize izolačních, zemních a přechodových odporů
• Klešťové měřící přístroje
• Ostatní měřidla v návaznosti na elektrické veličiny
• Posouzení stavu měřidla
• Justace

6**. Opravy a přípravy pro ověření vah

Váhy mechanické

• do 40 kg
• do 100 kg
• do 500 kg
• do 5000 kg
• nad 5000 kg

Váhy elektromechanické

• do 40 kg
• do 100 kg
• do 500 kg
• do 5000 kg
• nad 5000 kg

7*. OUTSOURCING měřících zařízení (neakreditovaný obor)

• Kalibrace měřidel tlaku, teploty, elektrických veličin, délky, úhlu
• Vedení metrologické databáze klienta
• Školení zaměstnanců klienta v oblasti metrologie
• Poradenská činnost
• Sledování legislativy
• Poradenství při nákupu nových měřidel
• Činnosti související s kalibračními výkony
• základní údržba a vyčištění v ceně kalibrace
• konzervace měřících ploch v ceně kalibrace
• základní seřízení výchozích hodnot v ceně kalibrace
• označení měřidla štítkem s pořadovým číslem, měsícem a rokem provedení kalibrace v ceně kalibrace
• kopie návaznosti hlavních etalonů (KL ČMI) na vyžádání zdarma
• případná doplňková měření, drobné opravy, zabroušení měřících a funkčních ploch, další seřízení apod. se kalkuluje hodinovou sazbou 240,-
• kalibrace měřidel teploty a tlaku u zákazníka

Ceny je možné dohodnout k oboustranné spokojenosti. Rádi uvítáme Vaše návrhy.