Záhlaví
Ikona měřidel

Servis měřidel

Díky dlouholetým zkušenostem provádíme servis většiny měřidel a jejich pomůcek. Jsme schopni vaše měřidla seřídit, vyměnit díly, vyčistit, provést základní údržbu či opravit v případě, že nevyhovují při kalibraci. Servis měřidel, jejich seřízení, opravy a čištění probíhají vždy s maximální přesností a opatrností.

Servis měřidel a opravy bývají nedílnou součástí kalibrace měřidla. Každé měřidlo před zahájením kalibrace prochází posouzením technického stavu měřidla a důkladnou prohlídkou. Dle výsledku zkoušky funkčnosti měřidla se provede požadovaná oprava. Oprava se skládá z dotažení šroubů a matic, přebroušení měrných ploch, kompletní vyčištění měřidla, podle potřeby i seřízení měřidla a výměny náhradních dílů. Provádíme také pravidelné údržby, většinou spojené s kalibrací měřidla.