Záhlaví
Ikona měřidel

Kalibrace měřidel

Naše společnost už se po několik let zabývá kalibrací různých typů měřidel. Kalibrace měřidel provádíme v naší kalibrační laboratoři. Klient po provedení kalibrace od nás obdrží zdarma kalibrační list se všemi potřebnými údaji o měřidle a kalibraci v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. Zákonu o kalibraci.

Kalibrace všech níže uvedených měřidel provádíme v naší kalibrační laboratoři. Prostory kalibrační laboratoře jsou vybaveny tak, aby byla zaručena stálost podmínek měření. Přístroje a pracovní etalony, které jsou používány k provádění kalibrací podléhají metrologickému řádu laboratoře, jsou pravidelně kalibrovány dle hlavních etalonů navázaných na etalony Českého metrologického institutu nebo středisek kalibrační služby a jsou vybaveny vlastními schématy návaznosti na státní etalony.

Nabízíme Vám kalibraci těchto měřidel:

1. Délková měřidla

Pravidelně kalibrujeme délková měřidla jako koncové měrky pátého řádu, měrky do 500 mm, závitové měřící drátky a listové spároměry. Dále také provádíme kalibraci mikrometrických měřidel. Konkrétně třmenových mikrometrů digitálních i s noniem, měřících nástavců mikrometru, kontrolních měrek, mikrometrických hloubkoměrů a jejich nástavců, mikrometrů na otvory (včetně třídotekových), mikrometrických odpichů a jejich nástavců.
Z délkových měřidel kalibrujeme i měřidla s číselníkovým úchylkoměrem, dutinoměry s úhlovými převody, pákové tloušťkoměry a dutinoměry, posuvná měřítka digitální, posuvné dutinoměry a ocelová měřítka a pravítka.

2. Měřidla úhlu

Z úhlových měřidel jsme schopni Vám zkalibrovat úhloměry s noniem, s číselníkem nebo optické, ploché úhelníky nebo příložné s ramenem a vodováhy, ať už zednické nebo strojnické.

3. Elektrické veličiny

Kalibrujeme laboratorní výchylková měřidla, především ampérmetry a voltmetry, ale také rozvaděčová a panelová měřidla, analogová univerzální měřidla, digitální univerzální měřidla, odporové dekády, ohmmetry, wattmetry, proudové kleště, převodníky, elektronické čítače, měřidla frekvencí, měřidla otáček optickým snímáním a generátory do 10 MHz.
Z elektrických měřidel kalibrujeme také určité vybrané přístroje, se kterými máme zkušenosti. Mezi tyto patří multimetry a přesné laboratorní multimetry, měřidla pro revize elektrických předmětů a elektrických sítí, měřidla pro revize izolačních, zemních a přechodových odporů, klešťové měřící přístroje a ostatní měřidla v návaznosti na elektrické veličiny.

4. Měřidla teploty

Z tepelných měřidel kalibrujeme číselníkové a skleněné teploměry, digitální teploměry s jednou sondou a odporové a termočlánkové snímače teploty.

5. Měřidla tlaku

Naše firma má mnoho zkušeností s kalibrací tlakových měřidel. Kalibrujeme deformační tlakoměry (I. – III.), převodníky tlaku a digitální tlakoměry (I. – III.), kapalinové tlakoměry a měřidla absolutního tlaku.


Ke každé kalibraci zajistíme klientovi poradenskou činnost, vedení metrologické databáze zdarma a označení měřidla s datem provedení kalibrace. Výstupní dokument každé kalibrace je kalibrační list.